TERALAB CYBER-SECURITY

Techniczne audyty infrastruktury IT & Polityki bezpieczeństwa

Zespół AUDYTOWY

Zespół TERALAB składa się z doświadczonych audytorów, posiadających m.in. certyfikaty:

 • ISO/IEC 27001 22301 9001  Audytor Wiodący
 • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • CISM (Certified Information Security Manager)
 • CISA (Certified Information Systems Auditor)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
 • CPEH (Certified Professional Ethical Hacker)
 • CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
 • CPSH (Certified PowerShell Hacker)
 • OSCP  (Offensive Security Certified Professional)
 • ITIL v.3 Foundation
 • TOGAF v9 Certfied
 • PRINCE2 Practitioner

Doświadczenie

Potwierdzone przez międzynarodowe organizacje kompetencje, umożliwiają wykonywanie audytów na profesjonalnym poziomie z uwzględenieniem takich obszarów bezpieczeństwa jak:

 • bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo infrastruktury IT, systemy kontroli dostępu, procedury BCP/DRP, kryptografia, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo fizyczne czy tworzenie bezpiecznej architektury systemów
 • budowanie SZBI, polityk bezpieczeństwa

 

TERALAB GDPR RODO

Przepisy GDPR RODO wymuszają rzeczywiste zaangażowanie się podmiotów w stworzenie adekwatnego do zagrożeń, oraz dostosowanego do własnej struktury organizacyjnej systemu ochrony danych osobowych, przy czym same w sobie nie dają jasnej recepty jak zbudować taki system. My już wiemy jak zrealizować całe przedsięwzięcie GDPR RODO oraz jak zapewnić najwyższy standard usługi TERALAB GDPR RODO.

~

TERALAB AS-IS

Zapewniamy firmom, orgaznizacjom, korporacjom kompleksowe wsparcie w realizacji dostosowania ich działań do wymagań GDPR/RODO, realizując wybrane obszary procesów audytu i dostosowania oraz zapewniając długoterminowe wsparcie w zakresie utrzymania wymaganych standardów.

Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu prac konsultacyjnych, szkoleniowych oraz audytorskich w branży telekomunikacyjnej, fiansowej (banki, ubezpieczenia), usługowej  oraz w sektorze administracji publicznej.

POLITYKA SECURITY

Od kilkunastu lat dostarczamy biznesowi wiedzy praktycznej w zakresie metodyk i mechanizmów bezpieczeństwa organizacji.

Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty to skontaktuj się z nami.

Consulting

CyberSecurity Consulting

Kubernetes Consulting

OpenShift Consulting

Docker Consulting

HashiCorp Vault & Terraform Consulting

Ansible Consulting

Elasticsearch Consulting

Amazon Web Services Consulting

Microsoft Azure Consulting

Google Cloud Platform Consulting

NEXT GENERATION PRODUCTS & INDUSTRIES - Data Warehouse & Analytics

Teralab Polska Sp. z o.o.

Powstańców Wielkopolskich 16 lokal 308, 62-510 Konin

 

Teralab Polska

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

 

Godziny otwarcia: 9:00 - 17:00

POLAND

office@teralab.pl

 

+48 63 218 02 44

+48 22 378 46 42